10
  • Sonatiha
  • دفاع مقدس
  • هیچ نظر

دانلود فیلم ایلام شهر آتشباران

مستند ایلام، شهر آتشباران با بازی شهید آیت الله سیفی در نقش راوی فیلم، زندگی و مقاومت مردم همیشه در صحنه استان مرزی ایلام را در دوران دفاع مقدس به تصویر کشیده است.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟