23
  • Sonatiha
  • دانلود فیلم
  • هیچ نظر

سکانس ابتدایی فیلم از فریاد تا ترور + ترانه یار دبستانی

پخش آنلاین سکانس ابتدایی فیلم از فریاد تا ترور

فیلم از فریاد تا ترور منصور تهرانی و سکانس ابتدایی فیلم

دانلود فیلم از فریاد تا ترور

خلاصه داستان : سه یار دبستانی، داود، حسین و رضا پس از پانزده سال یکدیگر را می جویند. حسین به خاطر اعتیاد از دست رفته است. داود راننده رئیس دادگستری ارتش است و رضا در گروه مبارزان، ماموریت پیدا کرده که رئیس دادگستری ارتش را ترور کند. وابستگی این سه نفر به یکدیگر داستان اصلی این فیلم را تشکیل می دهد که باید در فیلم از فریاد تا ترور منصور تهرانی دید …